Ετικέτα: σακκόφιλτρα

Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

Η “ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ” – Κ.Κρεμαλής & Σία Ε.Ε., δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδιασμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κυρίως στους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και επεξεργασίας – διακίνησης – αποθήκευσης στερεών...