Λύση στη δυσοσμία από πυρηνελαιουργεία

 

Η Εταιρεία μας ασχολήθηκε επί μακρόν με το πρόβλημα της δυσοσμίας που παράγεται από τα απαέρια των ξηραντηρίων των πυρηνελαιουργείων.
Η πλύση με αλκαλικά διαλύματα είχε άριστα αποτελέσματα, αφού εξουδετερώνει τα οργανικά οξέα, δηλαδή την κύρια πηγή της δυσοσμίας. Το πρόβλημα όμως της ρύπανσης μεταφερόταν στα υγρά με αποτέλεσμα οι  δαπάνες εγκαταστάσεων και το κόστος επεξεργασίας των αποβλήτων να είναι υψηλά, για το είδος και το μέγεθος των πυρηνελαιουργείων.
Ήδη όμως υπάρχει λύση. Η τεχνογνωσία της Εταιρείας μας στο αντικείμενο οδηγεί σε ελαχιστοποίηση της ημερήσιας παραγώμενης ποσότητας αποβλήτων, πράγμα που καθιστά συμφέρουσα την εξάτμιση του νερού των αποβλήτων, ιδιαίτερα με τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…