Συντάκτης: Haris Papadakis

Οκτώβριος 2017 – GIORMANIS CHEMICALS

Αναβάθμιση συστήματος πλύσης απαερίων με ΗCl που εκλύονται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση βυτιοφόρων οχημάτων από δεξαμενές. Επιπλέον, στο σύστημα οδεύουν και τα απαέρια αναπνοής των δεξαμενών αποθήκευσης HCl 33% της εγκατάστασης καθ΄όλο το...

Σεπτέμβριος  2017: ΠΛΥΝΤΡΙΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΠΑΕΡΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

Oλοκλήρωση δοκιμαστικών απόδοσης των συστημάτων απόσμησης που εγκαταστάθηκαν στον ΟΣΔΑ Κοζάνης για την Εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Οι δοκιμές  απόδοσης ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες, αφού η απόδοση των συστημάτων έφτασε το 97% για μεγαλύτερη...

Συστήματα Αέριας Αντιρρύπανσης σε Πυρηνελαιουργεία

Με βάση την εμπειρία μας στα θέματα αέριας αντιρρύπανσης και ξήρανσης προϊόντων, έχουμε ασχοληθεί επί μακρόν με την αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης που προέρχεται από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων. Ειδικότερα:Μετά από επιτυχείς πιλοτικές δοκιμές...