Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2024

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Την 24η Απριλίου 2024 τέθηκε σε εφαρμογή το συμφωνητικό μεταξύ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και της εταιρείας μας για την προμήθεια βιοπλυντρίδας απόσμησης απαερίων στο εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων στη Μεσσηνία.