Αρχική σελίδα

Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ" - Κ.Κρεμαλής & Σία Ε.Ε., δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδιασμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κυρίως στους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και επεξεργασίας - διακίνησης - αποθήκευσης στερεών υλικών.

Κύριο χαρακτηριστικό της Εταιρείας αποτελεί η εμπειρία της στο σχεδιασμό και την κατασκευή βιομηχανικών έργων, καθώς και στο σχεδιασμό εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διεργασιών (UNIT OPERATIONS).

Είδος εργασιών:

 • Μελέτες (βασικός σχεδιασμός, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες εφαρμογής, διεύθυνση έργων) και κατασκευές στους εξής τομείς:
  • Βιομηχανικά Έργα στον τομέα Διακίνησης, Αποθήκευσης, Επεξεργασίας Στερεών Υλικών όπως μεταλλεύματα, ορυκτά, χρώματα, πλαστικά κ.α.
  • Έργα προστασίας του περιβάλλοντος. (Αέρια Αντιρρύπανση, Διαχείριση Στερεών).
  • Βιομηχανικά έργα στον τομέα της ψύξης - θέρμανσης.
  • Βιομηχανικός Αερισμός - Συστήματα Αποκονίωσης.
  • Διαχείριση Αποβλήτων.
  • Φυσικό Αέριο.
 • Σχεδιασμός και Κατασκευές εξοπλισμού (κυκλώνες, πλυντρίδες VENTOURI, πλυντρίδες με πληρωτικό υλικό, βιόφιλτρα, σακκόφιλτρα, δειγματολήπτες, μεταφορικές ταινίες).
 • Αντιπροσωπείες βιομηχανικού εξοπλισμού (Φίλτρα Αποκονίωσης, Συστήματα Πνευματικής Μεταφοράς, Τηλεσκοπικοί σωλήνες).


ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Την 24η Απριλίου 2024 τέθηκε σε εφαρμογή το συμφωνητικό μεταξύ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και της εταιρείας μας για την προμήθεια βιοπλυντρίδας απόσμησης απαερίων στο εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων στη Μεσσηνία.

Συστήματα απόσμησης ΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΑΜΑΡΙ -THALIS E.S. Α.Ε.

Συστήματα απόσμησης ΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΑΜΑΡΙ -THALIS E.S. Α.Ε.

Η Εταιρεία εκτελεί ήδη τη σύμβαση με την Εταιρεία THALIS E.S. Α.Ε. για τα συστήματα Αποκονίωσης – Απόσμησης στο υπό κατασκευή εργοστάσιο για την επεξεργασία των Απορριμμάτων στο ΑΜΑΡΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Η καινοτομία στη...

Ιούνιος 2021 Συστήματα Απόσμησης Απαερίων – Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΑΒΑΞ

Ιούνιος 2021 Συστήματα Απόσμησης Απαερίων – Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΑΒΑΞ

Η Εταιρεία παρέδωσε σε κανονική λειτουργία τα τρία συστήματα απόσμησης στην Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΑΒΑΞ Α.Ε. για το έργο ΣΔΙΤ ΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ. Τα δύο συστήματα απόσμησης περιελάμβαναν ύγρανση των απαερίων πριν την είσοδό τους σε δύο...

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Mε ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι ετερόρρυθμο μέλος στην Εταιρεία μας είναι η Τερψιθέα Κρεμαλή του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός με Ms στην Αρχιτεκτονική Τοπίου και με σημαντική εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές σοβαρών και μεγάλων έργων...

Λύση στη δυσοσμία από πυρηνελαιουργεία

Λύση στη δυσοσμία από πυρηνελαιουργεία

  Η Εταιρεία μας ασχολήθηκε επί μακρόν με το πρόβλημα της δυσοσμίας που παράγεται από τα απαέρια των ξηραντηρίων των πυρηνελαιουργείων.Η πλύση με αλκαλικά διαλύματα είχε άριστα αποτελέσματα, αφού εξουδετερώνει τα οργανικά οξέα, δηλαδή...

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΑΚ ΛΙΟΣΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΑΚ ΛΙΟΣΙΑ

Πέρασαν ήδη περίπου 2 χρόνια από την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της λειτουργίας στη μονάδα κομποστοποίησης του ΕΜΑΚ, που μελέτησε και πρότεινε η Εταιρεία μας. Η μελέτη βασίσθηκε σε προσομοίωση της διαδικασίας και...