Κατηγορία: Εφαρμογές Αέριας Αντιρρύπανσης

Λύση στη δυσοσμία από πυρηνελαιουργεία

Λύση στη δυσοσμία από πυρηνελαιουργεία

  Η Εταιρεία μας ασχολήθηκε επί μακρόν με το πρόβλημα της δυσοσμίας που παράγεται από τα απαέρια των ξηραντηρίων των πυρηνελαιουργείων.Η πλύση με αλκαλικά διαλύματα είχε άριστα αποτελέσματα, αφού εξουδετερώνει τα οργανικά οξέα, δηλαδή...

Συστήματα Αέριας Αντιρρύπανσης σε Πυρηνελαιουργεία

Με βάση την εμπειρία μας στα θέματα αέριας αντιρρύπανσης και ξήρανσης προϊόντων, έχουμε ασχοληθεί επί μακρόν με την αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης που προέρχεται από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων. Ειδικότερα:Μετά από επιτυχείς πιλοτικές δοκιμές...