Συστήματα Αέριας Αντιρρύπανσης σε Πυρηνελαιουργεία

Με βάση την εμπειρία μας στα θέματα αέριας αντιρρύπανσης και ξήρανσης προϊόντων, έχουμε ασχοληθεί επί μακρόν με την αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης που προέρχεται από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων. Ειδικότερα:

  • Μετά από επιτυχείς πιλοτικές δοκιμές που εντάχθηκαν σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εγκαταστήσαμε και λειτουργήσαμε στην Εταιρεία "ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ" μονάδα αλκαλικής πλύσης των απαερίων με ανακύκλωση των υγρών πλύσης και μονάδα βιολογικού καθαρισμού της στρατσώνας υγρών αποβλήτων. Αποτελέσματα μετρήσεων έδειξαν την επιτυχία της μεθόδου απόσμησης, αφού εξουδετερώθηκαν πλήρως τα δύσοσμα οργανικά οξέα, που όπως είναι γνωστό αποτελούν τον κύριο παράγοντα δυσοσμίας, ιδιαίτερα λόγω παλαιότητας του ελαιοπυρήνα.
  • Με την συνεχή ενασχόληση μας με το αντικείμενο, έχουν προκύψει και οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
    • Αντί βιολογικού καθαρισμού της στρατσώνας αποβλήτων, που είναι ασύμφορος εφόσον εφαρμοστεί σε κάθε μεμονωμένο πυρηνελαιουργείο, έχουμε να προτείνουμε εναλλακτικές μεθόδους καθαρισμού, που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε πυρηνελαιουργείου.
    • Είναι δυνατή και σκόπιμη η μείωση της παροχής των απαερίων των ξηραντηρίων, που συνεπάγεται μικρότερα κόστη εγκαταστάσεων και λειτουργίας. Σχετική μέθοδος εφαρμόζεται κατά την ξήρανση της λάσπης στην Ψυττάλεια.
  • Τα ανωτέρω στοιχεία και σχετική εισήγησή μας, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 2000 με την ευκαιρία της Έκθεσης HELECO στη Θεσσ/νικη.

    Επικαιροποιημένα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην Πάτρα στις 19/12/2015, σε ημερίδα που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…