Διαχείριση Χύδην Στερεών Υλικών – Τεχνολογία Κόνεων

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των βιομηχανικών ορυκτών περλίτη και μπετονίτη στη Μήλο φέρουν τη σφραγίδα της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ".

width="300"

Εργοστάσιο επεξεργασίας Περλίτη της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (2014)

Έχουμε συνεργασθεί με τις Εταιρείες S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (π. Α.Ε.Ε. ΑΡΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ), ΜΥΚΟΜΠΑΡ Α.Ε., ΟΤΑVI A.E. για περισσότερο από μία εικοσαετία και έχουμε συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη τους.

Η Εταιρεία μας εκτός από τις δραστηριότητες της σε εγκαταστάσεις της Μήλου, έχει σχεδιάσει και επιβλέψει εγκαταστάσεις της Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ (Μονάδα θραύσης - κοσκίννισης λατερίτη στον Αγ. Ιωάννη Θηβών) και της ΛΑΒΑ Α.Ε. θυγατρικής της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Μονάδα άλεσης - διαχωρισμού πυριτικής άμμου για παραγωγή προϊόντος - 325 mesh).

Η εμπειρία της Εταιρείας μας επεκτείνεται στο σχεδιασμό και στην κατασκευή πλήρων εργοστασίων επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών ή συστημάτων διακίνησης και αποθήκευσης, διά μέσου της τεχνογνωσίας στις ακόλουθες διεργασίες:

 

 • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
  Αντιμετωπίζουμε την αποθήκευση στερεών σε SILOS όπου περιλαμβάνονται τα κατάλληλα μηχανικά συστήματα φόρτωσης και εκφόρτωσης, χωρίς την εμφάνιση προβλημάτων όπως γεφυρώματα, SEGREGATION, ρευστοποίηση.

width="420"

Εξωτερική άποψη της νέας αποθήκης χωρητικότητας 40.000 tns της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (2011)

width="420"

Διάταξη εκφόρτωσης των νέων SILOS (2011)

width="420"

Σύστημα Tripper για τη φόρτωση των νέων SILOS μπεντονίτη (2011)

 • ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ - ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΛΕΣΗ
  Η εμπειρία μας και η συνεργασία μας με Οίκους κατασκευής εξοπλισμού, εξασφαλίζει μετά από απαραίτητες δοκιμές την κατάλληλη κάθε φορά επιλογή θραυστήρων και μύλων.

width="420"

 • ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.
  Διαθέσιμα στοιχεία από εφαρμογές κοσκίνισης ή αεροδιαχωρισμού επιτρέπουν την επιλογή εξοπλισμού με τη μεγαλύτερη δυνατή κάθε φορά απόδοση.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
  H επιλογή σήμερα μεθόδων άλεσης – διαχωρισμού ορυκτών (με ή χωρίς ξήρανση) γίνεται με τη χρήση προγραμμάτων προσομείωσης μετά από κατάλληλη επεξεργασία στοιχείων παραγωγής ή στοιχείων από πιλοτικές δοκιμές.
 • ΞΗΡΑΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ.
  Διαθέσιμα πακέτα προσομείωσης της ξήρανσης με ισοζύγια μάζας - ενέργειας και δεδομένα κινητικής σε ξηραντήρια διαφόρων τύπων όπως περιστροφικά και ρευστοστερεάς κλίνης, επιτρέπουν την διαστασιολόγηση τους και την επιλογή κατάλληλων λειτουργικών συνθηκών, που αποσκοπούν στο μικρότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας.
width="420"

Ξηραντήριο κατασκευασμένο με δική μας τεχνογνωσία (2012)

 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΔΗΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  Σχεδιασμός και κατασκευαστικά σχέδια μεταφορικών ταινιών, κοχλιών, αεροφρακτών, συστημάτων πνευματικής μεταφοράς, ή τεχνικοοικονομική επιλογή κατάλληλων αναβατορίων και Η/Μ τροφοδοτών.

width="420"

Μεταφορικές ταινίες φόρτωσης SILOS Περλίτη της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά (2003)

width="420"

Μεταφορικές ταινίες αποθήκης Μπετονίτη της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ (2011).

 • ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ.
  Εχουμε εγκαταστήσει τις γέφυρες φόρτωσης χύδην περλίτη και μπετονίτη πλοίων στη Μήλο της Α.Ε.Ε. ΑΡΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ και της ΜΥΚΟΜΠΑΡ Α.Ε. καθώς και το σύστημα φόρτωσης με τηλεσκοπικό σωλήνα CASCADE της αποθήκης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για το υλικό PET COKE.

width="420" width="420" width="420"

 • ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
  Εχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει δειγματολήπτες και συστήματα δειγματοληψίας κατά τη μεταφορά χύδην στερεών υλικών στις εγκαταστάσεις της S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., της ΟΤΑVI A.E. και της Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.
width="420"

Σύστημα Δειγματοληψίας στη Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ (2001)