Βιομηχανικός Αερισμός – Αποκονιώσεις

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή δικτύων αερισμού και αποκονίωσης σε βιομηχανική κλίμακα.

Η εμπειρία αυτή μάλιστα ενισχύεται από τη συνεχή παροχή τεχνογνωσίας και τη στενή συνεργασία με Εταιρείες κατασκευής σχετικού εξοπλισμού, όπως της Donaldson Torit DCE ηγέτιδας εταιρείας στην κατασκευή φίλτρων αποκονίωσης, την οποία και αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα.

Στόχος της εταιρείας μας σε αυτόν τον τομέα, δεν είναι μόνο η πώληση φίλτρων αποκονίωσης, αλλά η παροχή ολοκληρωμένων προτάσεων-λύσεων, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των πελατών μας, αλλά και στις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής, όπως αυτές ορίζονται από τη συγκέντρωση και τις ιδιότητες (φυσικές και χημικές) της σκόνης.

 

width="350"
Σύστημα Αποκονίωσης σε σταθμό φόρτωσης μπετονίτη της S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Σύστημα FLEX-FLAP.

Για την αποκονίωση κατά τη διάρκεια φορτο-εκφόρτωσης χύδην υλικών, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ προτείνει το σύστημα Flex-Flap στην στέψη των χοανών τροφοδοσίας των υλικών. Το σύστημα αυτό, που σχεδιάζεται με δική μας τεχνογνωσία, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της απαιτούμενης παροχής αέρα στον εξοπλισμό αποκονίωσης.

width="300"
Αποκονίωση σημείου πτώσης από μεταφορική ταινία - "S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε."
width="300"
Eγκατάσταση μονάδος αποκονίωσης στο εργοστάσιο εμπλουτισμού λαττερίτη της Γ.Μ. & Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιλτρα Αποκονίωσης DONALDSON TORIT DCE

Η DONALDSON ΤΟRΙΤ DCE , αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ.

Η DONALDSON ΤΟRΙΤ DCE κατασκευάζει βιομηχανικά φίλτρα αποκονίωσης πολλών και διαφόρων τύπων, όπως σακκόφιλτρα και φίλτρα τύπου Cartridge, αλλά και το προτωποριακό επαναστατικό φίλτρο τύπου PowerCore.

Τα φίλτρα της DONALDSON ΤΟRΙΤ DCE είναι κατάλληλα και ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές ΑΤΕΧ, σε εφαρμογές όπου η σκόνη έχει εκρηκτικές ιδιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες για την αντιπροσωπεία των φίλτρων  DONALDSON ΤΟRΙΤ DCE εδώ.

Donaldson