Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ αναλαμβάνει τη διαστασιολόγηση, σχεδίαση και την κατασκευή βιομηχανικών φίλτρων ενεργού άνθρακα για εγγυημένο αποδοτικό καθαρισμό απαερίων από VOCs, υδρόθειο, αμμωνία, οσμές και άλλους ρύπους, σε πλαστικά ή μεταλλικά κελύφη, για μεγάλο εύρος και απαιτητικών εφαρμογών.

en_USEnglish