Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ αναλαμβάνει τη διαστασιολόγηση, σχεδίαση και την κατασκευή βιομηχανικών φίλτρων ενεργού άνθρακα για εγγυημένο αποδοτικό καθαρισμό απαερίων από VOCs, υδρόθειο, αμμωνία, οσμές και άλλους ρύπους, σε πλαστικά ή μεταλλικά κελύφη. Ανάλογα με τις εφαρμογές επιλέγεται απλός ή εμποτισμένος ενεργός άνθρακας και οι προσφορές μας είναι ανταγωνιστικές.

Αντιπροσωπεύουμε τον Οίκο Stork που προμηθεύει μικρά φίλτρα ενεργού άνθρακα που εξυπηρετούν την απόσμηση οσμηρών αναθυμιάσεων. Ορισμένες εφαρμογές δίνονται στο Link

 

 

en_USEnglish