Πλυντρίδες (Scrubbers)

Πλυντρίδες με πληρωτικό υλικό - (Scrubbers)

width="210"

Πλυντρίδα Απαερίων

 

Τα συστήματα πλύσης απαερίων (Scrubbers) από χημικούς ρύπους και οσμές σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με βάση την τεχνογνωσία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ.

Η επιλογή των υλικών κατασκευής εξαρτώνται από το είδος της εφαρμογής που προορίζονται. Συνήθη υλικά είναι το PP (πολυπροπυλένιο) με εξωτερική επένδυση πολυεστέρα, το GRP και ανοξείδωτος χάλυβας SS316. Ένα πλήρες σύστημα περιλαμβάνει: τον πύργο με το πληρωτικό υλικό και τα ακροφύσια ψεκασμού, τη δεξαμενή συλλογής των υγρών πλύσης, την αντλία ανακυκλοφορίας, τον ανεμιστήρα αναρρόφησης, το σύστημα τροφοδοσίας με χημικά διαλύματα και τα όργανα ελέγχου της μονάδας.

 

 

 

 Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι διαστάσεις για διάφορα μεγέθη Scrubber, ανάλογα με την παροχή προς καθαρισμό απαερίων και ορισμένη απόδοση καθαρισμού.

Τύπος Δυναμικότητα (m3/h) Διάμετρος (mm) Ύψος Πύργου (mm)
G.P.C.E-SCR 500/2000 1000-2000 500 5300
G.P.C.E-SCR 700/2000 2000-3000 700 5600
G.P.C.E-SCR 900/2000 3000-4000 900 5800
G.P.C.E-SCR 1000/2000 4000-5000 1000 6000
G.P.C.E-SCR 1100/2000 5000-6500 1100 6200
G.P.C.E-SCR 1300/2000 6500-8500 1300 6400
G.P.C.E-SCR 1500/2000 8500-11500 1500 6750
G.P.C.E-SCR 1700/2000 11500-15000 1700 7100
G.P.C.E-SCR 2000/2000 15000-20000 2000 7500
G.P.C.E-SCR 2300/2000 20000-27000 2300 8000
G.P.C.E-SCR 2700/2000 27000-35000 2700 8450
G.P.C.E-SCR 3000/2000 35000-45000 3000 9000
G.P.C.E-SCR 3300/2000 40000-50000 3300 9300

Σύστημα ODORGARD™

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ διαθέτει το την αποκλειστική άδεια για την εφαρμογή του συστήματος ODORGARD™ της Εταιρείας Johnson Matthey. Για την εφαρμογή του συστήματος, χρησιμοποιείται ειδικός καταλύτης νικελίου, σε πύργους πλύσης με πληρωτικά υλικά. Με τη χρήση συστημάτος ODORGARD™ είναι δυνατή η αντιμετώπιση δύσκολων και δύσοσμων ρύπων, όπως δισουλφίδια, διμέθυλ-σουλφίδια και μερκαπτάνες.

ag6