Βιόφιλτρα

Βιόφιλτρα με πληρωτικό υλικό.

Εκτός από Πλυντρίδες με πληρωτικό υλικό, η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ" σχεδιάζει και κατασκευάζει βιόφιλτρα με πληρωτικό υλικό, για την απομάκρυνση δύσοσμων ενώσεων από απαέρια.

Το οργανικό πληρωτικό υλικό των βιόφιλτρων εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εφαρμογής του. Για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των βιόφιλτρων απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός του συστήματος ύγρανσης τόσο των απαερίων εισόδου, όσο και της επιφάνειας του πληρωτικού υλικού.

Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ" συνεργάζεται με προμηθευτές πληρωτικού υλικού από το εξωτερικό και αναλαμβάνει το σχεδιασμό, κατασκευή και θέση σε λειτουργία βιόφιλτρων.

Τα βιόφιλτρα χρησιμοποιούνται με μεγάλη αποτελεσματικότητα κυρίως σε μονάδες απόσμησης απαερίων εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμάτων, αλλά και σε εργοστάσια που παράγουν απαερια με τολουόλιο (π.χ Βαφές Αυτοκινήτων).