Απομάκρυνση Ρύπων και Οσμών από Απαέρια

width="255"

Σύστημα πλύσης τριών σταδίων (ΕΜΑΚ - ΛΙΟΣΙΑ)

Σε πολλές βιομηχανικές διεργασίες και δραστηριότητες, παράγονται μεμονωμένα ή μαζί με σκόνη, διάφοροι αέριοι ρύποι ή οσμές. Για την προστασία των εργαζομένων, του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος, απαιτείται ο αποτελεσματικός καθαρισμός των απαερίων.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα, πρωτοστατεί στη χώρα μας στην εφαρμογή τεχνολογιών για τον καθαρισμό απαερίων που περιέχουν σκόνες, οσμές, aerozol και αέριους ρύπους.

 

 Ο στόχος μας είναι ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ!

Σημείο αναφοράς της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ αποτελεί το συγκρότημα απόσμησης απαερίων στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στα Λιόσια. Ο σχεδιασμός, η επίβλεψη της κατασκευής και η θέση σε λειτουργία των 12 συστημάτων απόσμησης, (3 σταδία πλύσης από Αμμωνία, Σουλφίδια και Χλώριο, σε διπλές πλυντρίδες) με συνολική παροχή απαερίων 480.000 m³/h , φέρουν με υπερηφάνεια την σφραγίδα μας. 

Ενδεικτικά,  παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια κάποια από τα σημαντικότερα έργα μας, στον τομέα του Καθαρισμού Αέριων Ρύπων ή Οσμών από απαέρια:

 • Απόσμηση Απαερίων Κομποστοποίησης στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στα Ανω Λιόσια. Αναλάβαμε το σχεδιασμό, την επίβλεψη της κατασκευής και τη θέση σε λειτουργία δώδεκα συστημάτων πλύσης για τον καθαρισμό των απαερίων της κομποστοποίησης, με συνολική παροχή 480.000 m³/h, από αμμωνία, σουλφίδια και χλώριο.img003
 • Καθαρισμός Απαερίων από τη Καύση Νοσοκομειακών Απορριμμάτων στον Αποτεφρωτήρα των Ανω Λιοσίων. Αναλάβαμε τη κατασκευή και εγκατάσταση των σακκόφιλτρων της μονάδας τα οποία συγκρατούν σκόνες ασβέστου και ενεργού άνθρακα, που χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση των τοξικών αερίων ρύπων των καυσαερίων.
 • Καθαρισμός των απαερίων των ξηραντηρίων βιομηχανικών ορυκτών της Α.Ε.Ε. ΑΡΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στη Μήλο.
 • Απόσμηση απαερίων πυρηνελαιουργείου της Εταιρείας ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε, όπου επιλύσαμε το χρόνιο πρόβλημα της οσμής, με καινοτόμο μέθοδο πλύσης των απαερίων σε πλυντρίδα VENTOURI και ανακύκλωση και ψύξη των υγρών πλύσης.
  Ηταν η πρώτη βιομηχανική εγκατάσταση  στην Ελλάδα για την επίλυση του προβλήματος οσμής των πυρηνελαιουργίων.
  img001
 • Καθαρισμός απαερίων από ορθοκαμίνους CUPOLA σε πλυντρίδες VENTOURI, στα Ελληνικά Χυτήρια όπου ανακυκλώνονται οι μπαταρίες αυτοκινήτων.img002
 • Μονάδα πλύσης απαερίων από υδροχλώριο και διοξείδιο του θείου στο εργοστάσιο της ΒΙΟΧΡΩΜ Α.Ε.
 • Καθαρισμός οσμηρών απαερίων σε Πλυντρίδα με πληρωτικό υλικό, για τον στο εργοστάσιο παραγωγής φυτοφαρμάκων ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
 • Καθαρισμός απαερίων με χλώριο σε Πλυντρίδα με πληρωτικό υλικό, για την ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
 • Καθαρισμός απαερίων με υδροχλώριο σε κινητή Πλυντρίδα με πληρωτικό υλικό, για την Εταιρεία GIORMANIS CHEMICALS. Τα απαέρια εκλύονται κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση διαλύματος υδροχλωρίου σε φορτηγα αυτοκίνητα.scrubber2