Δραστηριότητες

Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ" δραστηριοποιείται στο Σχεδιασμό, την Κατασκευή  και Θέση σε Λειτουργία Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την εγγυημένη λειτουργία κάθε εγκατάστασης.

Η τεχνογνωσία της Εταιρείας επικεντρώνεται κυρίως στις παρακάτω  δραστηριότητες:

Είναι γεγονός ότι η πολυετή διαδρομή της Εταιρείας μας στο χώρο της Βιομηχανίας, η συνεργασία με μεγάλες Εταιρείες του εξωτερικού, η εξυπηρέτηση διαφόρων απαιτήσεων της βιομηχανικής δραστηριότητας, καθώς και το μεράκι των ανθρώπων που την απαρτίζουν, δεν μπορούν να περιορίσουν τη δραστηριότητα της μόνο στα στενά πλαίσια των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν.