Οκτώβριος 2017 – GIORMANIS CHEMICALS

width="225"

Αναβάθμιση συστήματος πλύσης απαερίων με ΗCl που εκλύονται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση βυτιοφόρων οχημάτων από δεξαμενές.
Επιπλέον, στο σύστημα οδεύουν και τα απαέρια αναπνοής των δεξαμενών αποθήκευσης HCl 33% της εγκατάστασης καθ΄όλο το 24ωρο.
Η εξουδετέρωση των ατμών υδροχλωρικού οξέως  γίνεται με διάλυμα καυστικής σόδας με συνεχή έγχυση κατάλληλης ποσότητας  από δοσομετρική αντλία που ρυθμίζεται από pHμετρο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...