Νέα

 

 • Συστήματα απόσμησης ΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΑΜΑΡΙ - THALIS E.S. Α.Ε.

Η Εταιρεία εκτελεί ήδη τη σύμβαση με την Εταιρεία THALIS E.S. Α.Ε. για τα συστήματα Αποκονίωσης – Απόσμησης στο υπό κατασκευή εργοστάσιο για την επεξεργασία των Απορριμμάτων στο ΑΜΑΡΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Η καινοτομία στη σύμβαση αυτή είναι η χρησιμοποίηση Lava Rock σε TRICKLING FILTERS για την βιολογική επεξεργασία των απαερίων μετά τη χημική πλύση τους σε πλυντρίδες, ο σχεδιασμός και η κατασκευή των οποίων αποτελεί το δυνατό χαρτί της Εταιρείας μας. Τα βασικά πλεονεκτήματα των βιόφιλτρων με ανόργανο υλικό (Lava Rock) είναι η μεγάλη διάρκεια καλής λειτουργίας και η δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων για την αριστοποίηση της απόδοσης καθαρισμού των απαερίων.

 • Ιούνιος 2021 - Συστήματα Απόσμησης Απαερίων – Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΑΒΑΞ Α.Ε.

Η Εταιρεία παρέδωσε σε κανονική λειτουργία τα τρία συστήματα απόσμησης στην Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΑΒΑΞ Α.Ε. για το έργο ΣΔΙΤ ΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ. Τα δύο συστήματα απόσμησης περιελάμβαναν ύγρανση των απαερίων πριν την είσοδό τους σε δύο βιόφιλτρα. Το τρίτο σύστημα περιελάμβανε πλύση των απαερίων σε χημική πλυντρίδα και βιόφιλτρο.

Άξιο παρατήρησης στην παρακάτω φωτογραφία είναι η όδευση των απαερίων στην πλυντρίδα από τρείς            ανεμιστήρες.

Άποψη της μονάδας όπου παρουσιάζονται τα δύο βιόφιλτρα των μονάδων Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας επί οροφής κτιρίου.

 • NEWSLETTER
  Με ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι ετερόρρυθμο μέλος στην Εταιρεία μας είναι η Τερψιθέα Κρεμαλή του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός με Ms στην Αρχιτεκτονική Τοπίου και με σημαντική εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές σοβαρών και μεγάλων έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Ο συνδυασμός σε εφαρμογές έργων Αντιρρύπανσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα οποία εξειδικεύεται η Εταιρεία μας, με έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, είναι βέβαιο ότι εξυπηρετεί κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο τις σημερινές απαιτήσεις στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής
 • ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΩΝ
  Η Εταιρεία μας ασχολήθηκε επί μακρόν με το πρόβλημα της δυσοσμίας που παράγεται από τα απαέρια των ξηραντηρίων των πυρηνελαιουργείων.
  Η πλύση με αλκαλικά διαλύματα είχε άριστα αποτελέσματα, αφού εξουδετερώνει τα οργανικά οξέα, δηλαδή την κύρια πηγή της δυσοσμίας. Το πρόβλημα όμως της ρύπανσης μεταφερόταν στα υγρά με αποτέλεσμα οι  δαπάνες εγκαταστάσεων και το κόστος επεξεργασίας των αποβλήτων να είναι υψηλά, για το είδος και το μέγεθος των πυρηνελαιουργείων.
  Ήδη όμως υπάρχει λύση. Η τεχνογνωσία της Εταιρείας μας στο αντικείμενο οδηγεί σε ελαχιστοποίηση της ημερήσιας παραγώμενης ποσότητας αποβλήτων, πράγμα που καθιστά συμφέρουσα την εξάτμιση του νερού των αποβλήτων, ιδιαίτερα με τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Ιούνιος 2019 - ΕΜΑΚ ΛΙΟΣΙΑ
  Πέρασαν ήδη περίπου 2 χρόνια από την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της λειτουργίας στη μονάδα κομποστοποίησης του ΕΜΑΚ που μελέτησε η Εταιρεία μας. Η μελέτη βασίσθηκε σε προσομοίωση της διαδικασίας και τα συμπεράσματα της οδήγησαν σε προτάσεις μέτρων βελτίωσης στην πράξη. Ήδη στο ΕΜΑΚ  παράγεται καλό COMPOST χωρίς τα προβλήματα που ταλαιπώρησαν εργαζόμενους και υπεύθυνους του εργοστασίου.
 • Νοέμβριος 2018 - GIORMANIS CHEMICALS
  Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το TANK FARM Χημικών της Εταιρείας ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. ΕΠΕ στον Ασπρόπυργο Αττικής, για το οποίο η Εταιρεία μας ανέλαβε το σχεδιασμό, τις διαδικασίες αδειοδότησης, την επίβλεψη των κατασκευών και τη διοίκηση του Έργου.
 • Οκτώβριος 2017 - Βιομηχανία στα Οινόφυτα
  Μελέτη για τον προσδιορισμό της αντοχής δεξαμενής σε υπερπίεση κατά το πέρας φόρτωσης της με διάλυμα NaOCl από βυτιοφόρα οχήματα με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα. Η κατάλληλη επιλογή εξαερισμού της δεξαμενής εξασφαλίζει  την ασφαλή λειτουργία  της.
 • Οκτώβριος 2017 - GIORMANIS CHEMICALS
  Αναβάθμιση συστήματος πλύσης απαερίων με ΗCl που εκλύονται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση βυτιοφόρων οχημάτων από δεξαμενές.
  Επιπλέον, στο σύστημα οδεύουν και τα απαέρια αναπνοής των δεξαμενών αποθήκευσης HCl 33% της εγκατάστασης καθ΄όλο το 24ωρο.
  Η εξουδετέρωση των ατμών υδροχλωρικού οξέως  γίνεται με διάλυμα καυστικής σόδας με συνεχή έγχυση κατάλληλης ποσότητας  από δοσομετρική αντλία που ρυθμίζεται από pHμετρο.

width="225"

 • Σεπτέμβριος  2017 - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
  Ολοκλήρωση δοκιμαστικών απόδοσης των συστημάτων απόσμησης που εγκαταστάθηκαν στον ΟΣΔΑ Κοζάνης για την Εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.
  Οι δοκιμές  απόδοσης ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες, αφού η απόδοση των συστημάτων έφτασε το 97% για μεγαλύτερη συγκέντρωση οσμών στα εισερχόμενα προς επεξεργασία απαέρια από την εγγυημένη.
 • Φεβρουάριος 2017 - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕΟλοκλήρωση εγκατάστασης πλυντρίδων και βιόφιλτρων των μονάδων απόσμησης του ΟΣΔΑ στην Κοζάνη, της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. width="300" width="300"
 • Οκτώβριος 2016
  Ολοκληρώσαμε τη Μελέτη Αερισμού στο Κτίριο Κομποστοποιησης του ΕΜΑΚ-Λιόσια. Εφαρμόσθηκε προσομοίωση της κομποστοποίησης, που προσέγγισε με ικανοποιητικό βαθμό τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής.
 • Μάρτιος 2016Η Εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή και προμήθεια τριών πλυντρίδων των μονάδων απόσμησης του ΟΣΔΑ στην Κοζάνη για λογαριασμό της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Σε συνεργασία με Γερμανικό Οίκο μετά τις πλυντρίδες θα εγκατασταθούν βιόφιλτρα για την τελική φάση απόσμησης των απαερίων. Η εγκατάσταση των συστημάτων και η παράδοση τους σε λειτουργία αρχές του 2017, αποτελούν ευθύνη της Εταιρείας μας.
 • Δεκέμβριος 2015 - Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας
  Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων συστημάτων αέριας αντιρρύπανσης για την απομάκρυνση οσμών που προέρχονται από την δραστηριότητα Πυρηνελαιουργέιων. Η Παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του αρμόδιου τμήματος της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας στην Πάτρα.
 • Ιούνιος 2015- IMERYS - S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
  Μελέτη Εφαρμογής για τη διαχείριση υπέρλεπτών κλασμάτων περλίτη. Η μελέτη εκπονήθηκε με βάση περιβαλλοντικούς όρους για την κατάλληλη διαχείριση των σκόνεων που παράγονται στις εγκαταστάσεις της S&B ΑΕ στη Μήλο.
 • Μάιος 2015- Giormanis Chemicals
  Μελέτη εγκατάστασης TANK FARM χημικών διαλυμάτων. Η μελέτη αφορούσε εγκατάσταση ΤΑΝΚ FARM χημικών διαλυμάτων, πεζογέφυρας με σταθμούς εκφόρτωσης βυτιών τρένων και σταθμούς φόρτωσης φορτηγών αυτοκινήτων.border="0"
 • Δεκέμβριος 2014 - Giormanis Chemicals
  Κατασκευή φορητής πλυντρίδας πλύσης απαερίων με HCl κατά τη φόρτωση διαλύματος HCl σε φορτηγά Η κατασκευή της μονάδας βασίσθηκε στο σχεδιασμό της πλυντρίδας με βάση την τεχνογνωσία της Εταιρείας. Η καινοτομία αφορούσε την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε τροχήλατο καρότσι.

border="0"

 • Δεκέμβριος 2014 - ΛΑΒΑ Α.Ε
  Προμελέτη Μονάδας Ξήρανσης Ελαφρόπετρας Η προμελέτη βασίσθηκε στην τεχνογνωσία της Εταιρείας ειδικά σε ξηραντήρια ρευστοστερεάς κλίνης και περιλαμβάνει:

  • Διάγραμμα Ροής με περιγραφή της λειτουργίας ολόκληρης της μονάδας
  • Ισοζύγια Μάζας-Ενέργειας στο ξηραντήριο της μονάδας.
  • Διαστασιολόγηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας - Διαστασιολόγηση εξοπλισμού βοηθητικών παροχών της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Προϋπολογισμός του Έργου
 • Ιούλιος 2014 - S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε
  Μελέτη Εφαρμογής για τη διαχείριση υπέρλεπτών κλασμάτων περλίτη Η μελέτη εκπονήθηκε με βάση περιβαλλοντικούς όρους για την κατάλληλη διαχείριση των υπέρλεπτων σκόνεων που παράγονται στις εγκαταστάσεις της S&B SA στη Μήλο.
 • Δεκέμβριος 2012-Ιούνιος 2013 - S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε
  Σχεδιασμός Νέας Εγκατάστασης Αλεσης Αργιλοπυριτικών. Ολοκληρωμένη οριστική μελέτη νέας εγκατάστασης ξήρανσης-άλεσης αργιλοπυριτικών που περιλαμβάνει:

  • Διάγραμμα Ροής με περιγραφή της λειτουργίας.
  • Ισοζύγια Μάζας-Ενέργειας στο ξηραντήριο της μονάδας.
  • Διαστασιολόγηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας - Διαστασιολόγηση εξοπλισμού βοηθητικών παροχών της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Σύνταξη φύλλων προδιαγραφών για την προμήθεια ή την κατασκευή του εξοπλισμού.
  • Μηχανολογικές Μελέτες Εγκατάστασης-Συναρμολόγησης Εξοπλισμού.
  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες και Σχέδια.
  • Μελέτη Ρυθμίσεων-Αυτοματισμού για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της μονάδος.
  • Προϋπολογισμός του Έργου.
 • Οκτώβριος 2012-Μάιος 2013 - Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
  Μελέτη για την εναλλακτική διαχείριση της χρήσης νερών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ – Λάρυμνα. H Μελέτη περιλαμβάνει την οικονομοτεχνική διερεύνηση (σχεδιασμός, διαστασιολόγηση και εκτίμηση προϋπολογισμού) λύσεων ανακύκλωσης των νερών κοκκοποίησης της σκωρίας (απόβλητα).
  Οι εναλλακτικές λύσεις που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν: Ανακύκλωση με ψύξη σε πύργο και Ανακύκλωση με ψύξη σε δεξαμενή ψεκασμού.
 • Δεκέμβριος 2012-Απρίλιος 2013 - ΕΑΒ Α.Ε.
  Μελέτη εγκατάστασης νέων δεξαμενών επιμετάλλωσης στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ Α.Ε.)Η Μελέτη αφορά την κατασκευή και εγκατάσταση δέκα (10) δεξαμενών για διεργασίες επιμετάλλωσης σε κτίριο της ΕΑΒ. Ειδικότερα η μελέτη περιλαμβάνει τις κατασκευές των δεξαμενών και των δικτύων του έργου (παροχές νερού πλύσης και ψύξης, αέρα ανάδευσης, δίκτυα εξαερισμού). Επίσης, περιλαμβάνει τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υλικών και σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Αύγουστος 2011 - S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε- Βούδια ν. Μήλος
  Παράδοση του έργου νέα αποθήκη αποθήκευσης επεξεργασμένου μπεντονίτη
 • Απρίλιος 2010 - Ελληνικη Αεροπορική Βιομηχανια (Ε.Α.Β)- Σχηματάρι Βοιωτίας
  Παράδοση μελέτης για την κατασκευή χώρου με το βιομηχανικό αερισμό του για την συντήρηση (Τρόχισμα-Βαφή) Αεροσκαφών.
 • Νοέμβριος 2009-Απρίλιος 2010 - Ελαιουργεία Πρεβέζης Α.Ε-ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας
  Επίβλεψη λειτουργίας εγκατάστασης απόσμησης απαερίων των ξηραντηρίων ελαιοπυρήνα και της εγκατάστασης καθαρισμού και ανακύκλωσης των υγρών πλύσης.
 • Απρίλιος 2007-Ιούλιος 2009- Εργοστάσιο Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων (Ε.Μ.Α)-Άνω Λιόσια
  Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης μονάδων απόσμησης (SCRUBBERS) συνολικής δυναμικότητας 480.000 m3/h στη Μονάδα Κομποστοποίησης.
 • Φεβρουάριος 2009 -BIC VIOLEX S.A - Άνοιξη Αττικής
  Παράδοση εγκατάστασης με φίλτρο αποκονίωσης UMA- Donaldson.
 • Ιανουάριος 2009 -Εμπορικός προβλήτας του Λιμένα Βόλου
  Προκαταρκτική τεχνική μελέτη για συστήματα αποκονίωσης κατά τις φορτώσεις- εκφορτώσεις χύδην υλικών σε φορτηγά και σε πλοία.
 • Ιούνιος-Αύγουστος 2008 -Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ) Α.Ε.-Οινόφυτα Βοιωτίας
  Αναλάβαμε το σχεδιασμό και την προμήθεια πλυντρίδας για την εξουδετέρωση σε περίπτωση κινδύνου χλωρίου.