Προφίλ

logo_final

Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ" - Κ.Κρεμαλής & Συνεργάτες, δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδιασμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κυρίως στους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και επεξεργασίας - διακίνησης - αποθήκευσης στερεών υλικών.

Κύριο χαρακτηριστικό της Εταιρείας αποτελεί η εμπειρία της στο σχεδιασμό και την κατασκευή βιομηχανικών έργων, καθώς και στο σχεδιασμό εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διεργασιών (UNIT OPERATIONS).

Είδος εργασιών:

 • Μελέτες (βασικός σχεδιασμός, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες εφαρμογής, διεύθυνση έργων) και κατασκευές στους εξής τομείς:
  • Βιομηχανικά Έργα στον τομέα Διακίνησης, Αποθήκευσης, Επεξεργασίας Στερεών Υλικών όπως μεταλλεύματα, ορυκτά, χρώματα, πλαστικά κ.α.
  • Έργα προστασίας του περιβάλλοντος. (Αέρια Αντιρρύπανση, Διαχείριση Στερεών).
  • Βιομηχανικά έργα στον τομέα της ψύξης - θέρμανσης.
  • Βιομηχανικός Αερισμός - Συστήματα Αποκονίωσης.
  • Διαχείριση Αποβλήτων.
  • Φυσικό Αέριο.
 • Σχεδιασμός και Κατασκευές εξοπλισμού (κυκλώνες, πλυντρίδες VENTOURI, πλυντρίδες με πληρωτικό υλικό, βιόφιλτρα, σακκόφιλτρα, δειγματολήπτες, μεταφορικές ταινίες).
 • Αντιπροσωπείες βιομηχανικού εξοπλισμού (Φίλτρα Αποκονίωσης, Συστήματα Πνευματικής Μεταφοράς, Τηλεσκοπικοί σωλήνες).