Έργα

Ενδεικτικά μερικά από τα έργα που έχουν εκτελεσθεί για λογαριασμό των πελατών μας είναι:

 • Σχεδιασμός Νέας Εγκατάστασης Αλεσης Αργιλοπυριτικών για την εταιρεία “S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.”

  Πελάτης : S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

 • Μελέτη για την εναλλακτική διαχείρισης της χρήσης νερών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ – Λάρυμνα

  Πελάτης : Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ

 • Μελέτη εγκατάστασης νέων δεξαμενών επιμετάλλωσης στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

  Πελάτης : EAB Α.Ε.

 • Μελέτη αποκονίωσης και εξαερισμού των MIXERS παραγωγής. Μελέτη διαχείρισης υγρών αποβλήτων στο εργοστάσιο στη Πέτρα Βοιωτίας

  Πελάτης : ΒΕΧΡΩ Α.Ε.

 • Εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας βιόφιλτρου για τον καθαρισμό αερίων από VOC στο εργοστάσιο στην Ελευσίνα

  Πελάτης : ΒΙΒΕΧΡΩΜ Δρ. ΣΤΕΦ. Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

 • Μελέτη-εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας καθαρισμού μέρους των απαερίων ενός φούρνου τήξης υαλομάζας στο εργοστάσιο υαλουργίας

  Πελάτης : ΒΙΟΧΡΩΜ Α.Ε.

 • Μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού αποκονίωσης για την εγκατάσταση θραύσης - κοσκίνισης λατερίτη στο μεταλλείο Νέο Κόκκινο Θηβών

  Πελάτης : Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ

 • Κατασκευή και εγκατάσταση μονάδας αποκονίωσης στην ταινία φόρτωσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις φόρτωσης στα Πολιτικά Ευβοίας

  Πελάτης : Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ

 • Κατασκευή συστήματος δειγματοληψίας του μεταλλείου ΜΕΙ για το συγκρότημα στη Λάρυμνα

  Πελάτης : Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ

 • Μονάδα πλύσης απαερίων καμίνου CUPOLA σε χυτήριο - λεβητοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

  Πελάτης : Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 • Καθαρισμός απαερίων ξηραντηρίου ελαιοπυρήνα περιλαμβανομένου και βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων που παράγονται από την πλύση των απαερίων

  Πελάτης : ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.

 • Μελέτη - Επίβλεψη - Δ/νση του Έργου "Επεξεργασία Αέριων Εκπομπών Μονάδας Κομποστοποίησης του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων στα Άνω Λιόσια"

  Πελάτης : ENVITEC A.E.

 • Μελέτες μεταφορικών ταινιών εργοστασίου ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων στα Χανιά

  Πελάτης : ΖΙΤΑ TECHNOLOGIES ΕΠΕ

 • Μελέτη, εγκατάσταση μονάδων καθαρισμού απαερίων από ανακύκλωση μπαταριών

  Πελάτης : Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ

 • Κατασκευή και εγκατάσταση μονάδας ανακύκλωσης σκωριών αλουμινίου στον Ασπρόπυργο Αττικής

  Πελάτης : POLYECO A.E.

 • Προμήθεια - Κατασκευή - Εγκατάσταση των μονάδων θραύσης στερεών, λασπών και ενσάκκισης στον Ασπρόπυργο Αττικής

  Πελάτης : POLYECO A.E.

 • Κατασκευή - Εγκατάσταση TANK FARM βαρέων πετρελαιοειδών στον Ασπρόπυργο Αττικής

  Πελάτης : POLYECO A.E.

 • Μελέτη και κατασκευή της Η/Μ εγκατάστασης της νέα αποθήκης επεξεργασμένου μπεντονίτη χωρητικότητας 40.000tns στα Βούδια της ν.Μήλου

  Πελάτης : S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (πρώην τίτλος ΑΕΕ ΑΡΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ)

 • Μελέτη Εφαρμογής, Τεχνική Δ/νση, του έργου κατασκευής της νέας γέφυρας φόρτωσης περλίτη και μπετονίτη στα Βούδια της ν.Μήλου

  Πελάτης : S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (πρώην τίτλος ΑΕΕ ΑΡΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ)

 • Μελέτη επέκτασης εγκαταστάσεων επεξεργασίας περλίτη στο Τσιγκράδο της ν.Μήλου για την παραγωγή κλάσματος 0.3/0.0075

  Πελάτης : S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (πρώην τίτλος ΑΕΕ ΑΡΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ)

 • Μελέτη Νέας Αποθήκης 13.500 TNS Περλίτη στα Βούδια της ν.Μήλου

  Πελάτης : S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (πρώην τίτλος ΑΕΕ ΑΡΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ)

 • Μελέτη Νέας Μονάδας Πρόθραυσης και Διαβάθμισης Περλίτη στο Τσιγκράδο της ν.Μήλου

  Πελάτης : S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (πρώην τίτλος ΑΕΕ ΑΡΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ)

 • Μελέτη εφαρμογής για τη Νέα Γέφυρα Φόρτωσης πλοίων στην Ιτέα

  Πελάτης : S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (πρώην τίτλος ΑΕΕ ΑΡΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ)

 • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδας αξιοποίησης στερεών αποβλήτων Αττικής στον Ασπρόπυργο

  Πελάτης : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

 • Κατασκευή μονάδων Καθαρισμού απαερίων, Πνευματική Μεταφορά και Αποθήκευση Τέφρας στο έργο "Κατασκευή Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Απορριμμάτων" στα Άνω Λιόσια

  Πελάτης : ΤΟΜΗ ΑΤΕ

 • Μελέτη διαχείρισης αερίων και υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής ρητινών στη Χαλκίδα

  Πελάτης : ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.

 • Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στο εργοστάσιο φυτοφαρμάκων στη Στυλίδα

  Πελάτης : ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.