Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ" - Κ.Κρεμαλής & Συνεργάτες, δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδιασμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κυρίως στους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και επεξεργασίας - διακίνησης - αποθήκευσης στερεών υλικών.

Κύριο χαρακτηριστικό της Εταιρείας αποτελεί η εμπειρία της στο σχεδιασμό και την κατασκευή βιομηχανικών έργων, καθώς και στο σχεδιασμό εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διεργασιών (UNIT OPERATIONS).

Είδος εργασιών:

 • Μελέτες (βασικός σχεδιασμός, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες εφαρμογής, διεύθυνση έργων) και κατασκευές στους εξής τομείς:
  • Βιομηχανικά Έργα στον τομέα Διακίνησης, Αποθήκευσης, Επεξεργασίας Στερεών Υλικών όπως μεταλλεύματα, ορυκτά, χρώματα, πλαστικά κ.α.
  • Έργα προστασίας του περιβάλλοντος. (Αέρια Αντιρρύπανση, Διαχείριση Στερεών).
  • Βιομηχανικά έργα στον τομέα της ψύξης - θέρμανσης.
  • Βιομηχανικός Αερισμός - Συστήματα Αποκονίωσης.
  • Διαχείριση Αποβλήτων.
  • Φυσικό Αέριο.
 • Σχεδιασμός και Κατασκευές εξοπλισμού (κυκλώνες, πλυντρίδες VENTOURI, πλυντρίδες με πληρωτικό υλικό, βιόφιλτρα, σακκόφιλτρα, δειγματολήπτες, μεταφορικές ταινίες).
 • Αντιπροσωπείες βιομηχανικού εξοπλισμού (Φίλτρα Αποκονίωσης, Συστήματα Πνευματικής Μεταφοράς, Τηλεσκοπικοί σωλήνες).


Οκτώβριος 2017 – GIORMANIS CHEMICALS

Αναβάθμιση συστήματος πλύσης απαερίων με ΗCl που εκλύονται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση βυτιοφόρων οχημάτων από δεξαμενές. Επιπλέον, στο σύστημα οδεύουν και τα απαέρια αναπνοής των δεξαμενών αποθήκευσης HCl 33% της εγκατάστασης καθ΄όλο το...

Σεπτέμβριος  2017: ΠΛΥΝΤΡΙΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΠΑΕΡΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

Oλοκλήρωση δοκιμαστικών απόδοσης των συστημάτων απόσμησης που εγκαταστάθηκαν στον ΟΣΔΑ Κοζάνης για την Εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Οι δοκιμές  απόδοσης ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες, αφού η απόδοση των συστημάτων έφτασε το 97% για μεγαλύτερη...

Συστήματα Αέριας Αντιρρύπανσης σε Πυρηνελαιουργεία

Με βάση την εμπειρία μας στα θέματα αέριας αντιρρύπανσης και ξήρανσης προϊόντων, έχουμε ασχοληθεί επί μακρόν με την αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης που προέρχεται από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων. Ειδικότερα: Μετά από επιτυχείς πιλοτικές...